Konsulter inom hållbar samhällsutveckling

Konsulter inom hållbar samhällsutveckling

Vi utför konsultuppdrag inom hållbarhet, förorenade områden, arbetsmiljö och projektledning. Med gedigen kunskap och lång erfarenhet hjälper vi våra kunder från offentlig och privat sektor att möta samhällets krav och förväntningar för att arbeta mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Som deltagare i Klimatarena Stockholm samarbetar vi för att accelerera klimatomställningen i Region Stockholm i linje med Parisavtalet.