Åtgärdsutredning och riskvärdering

Åtgärdsutredning och riskvärdering

Åtgärdsutredningar utförs för områden som bedömts vara förorenat till en sådan grad att det innebär oacceptabla risker för miljö, hälsa och naturresurser. Våra miljökonsulter upprättar åtgärdsutredningar och sammanställer åtgärdsalternativ som kan bestå av en eller flera åtgärdsmetoder och som i sin tur kan bestå av en eller flera åtgärdstekniker. Vi arbetar med att minska riskerna med föroreningar för hälsa och miljö på två sätt; genom att ta bort eller minska förorening eller genom att skydda människa och miljö mot föroreningen.

Riskvärdering utförs i syfte att avgöra vilket av identifierade åtgärdsalternativ som är mest lämpligt.

I riskvärderingen beaktas åtgärdsalternativens miljömässiga, tekniska, ekonomiska, juridiska och sociokulturella konsekvenser, så som exempelvis hållbar utveckling, teknisk lämplighet, kostnadseffektivitet, rekreationsvärden, rättviseaspekter mm. Vi erbjuder även att sköta alla kommunikationer mellan Huvudman, Tillsynsmyndighet och andra berörda.

Kontaktperson: Sara Levin
Telefon: +46(0)70-938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se