IMG_0057 liggande

Delprojektledare tillstånd, Svenska kraftnät

Bild: Atrax

Just nu pågår intensiva arbeten för att stärka Sveriges elektrifiering och behovet att möta samhällets krav på elförsörjningen står högt på agendan. Detta innebär ett stort fokus på utbyggnad och förstärkning av transmissionsnätet. I vårt pågående uppdrag hos Svenska kraftnät, som står som ansvarig myndighet för ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt kraftsystem, arbetar vi tillsammans för att realisera detta.

I uppdraget är vi bland annat involverade i Svenska kraftnäts största investeringspaket, NordSyd, som sträcker sig över drygt två decennier. Syftet med NordSyd är att förnya och förstärka gränsen mellan elområdena 2 och 3 för att möta behoven av ökad överföring från norr till söder.

Atrax uppdrag omfattar ett helhetsansvar för tillståndsfrågor i ledningsprojekt i projektets samtliga faser. Vi är involverade i flera projekt men alla med samma målsättning - att samordna och säkerställa nödvändiga tillstånd, dispenser och anmälningar. Inom uppdraget som Delprojektledare tillstånd, företräder vi beställaren och ansvarar för att upphandla, styra och leda konsulter, samt leverera utifrån tid, kostnad och kvalitet.

"Viktiga frågor i uppdraget är att etablera och upprätthålla god kommunikation med intressenter, så som kommuner och myndigheter, däribland Energimarknadsinspektionen."

- Veronica Forslund, i uppdrag som Delprojektledare tillstånd hos Svenska kraftnät.

Under våren fick vi möjlighet att besöka våra kollegor med placering på Svenska kraftnäts kontor i Sundsvall. Vi passade även på att besöka två av våra befintliga ledningsgator i Västernorrland och Jämtlands län. Via ledningsgatorna kunde vi på nära håll studera förutsättningar och framkomlighet för de befintliga ledningarna samt de vattenkraftverk som står för elproduktionen.

Kontaktperson: Veronica Forslund
Telefon: +46(0)79-104 41 14
E-mail: Veronica.forslund@atrax.se