Anja Olsson

atrax-anja-olsson
Anja Olsson
KONSULT INOM BERGTEKNIK OCH PROJEKTLEDNING

Anja har 15 års erfarenhet av konsulttjänster inom geologi och bergteknik där hon främst har arbetat med bygg- och anläggningsprojekt inom Stockholmsområdet, men även under ett par år i British Columbia, Kanada.

Anja har erfarenheter från främst stora infrastrukturprojekt där hon bland annat har varit teknikansvarig samt biträdande funktionsansvarig bergteknik i bygghandlingsskedet för Förbifart Stockholm, entreprenad Kungens kurva. Hennes arbetsuppgifter har spänt från planering och genomförande av geotekniska undersökningar till projektering och upprättande av system- och bygghandlingar samt förfrågningsunderlag. Anja har också erfarenhet av uppdrag med mer renodlad geologisk och strukturgeologisk karaktär där geologisk modellering och karaktärisering har varit huvudsyftet.

Anja har en magisterexamen inom Geovetenskap med inriktning mot berggrundsgeologi från Stockholms universitet.

Kontakta Anja Olsson
Telefon: +46(0)79-103 29 99
E-mail: anja.olsson@atrax.se