Clifford Pettersson

DSC_7526_web
Clifford Pettersson
ARBETSMILJÖKONSULT

Clifford är arbetsmiljökonsult och utbildad högskoleingenjör, med inriktning byggteknik och design. Med sin vidare specialisering mot arbetsmiljö, miljö och kvalité arbetar han med KMA-samordning på entreprenadsidan i stora infrastrukturprojekt.

Med uppdrag i stora projekt har han erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöplaner, trafikanordningsplaner, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, miljö- och skyddsronder och utredningar. Han drivs av problemlösning i större projekt hos entreprenader, vilket han arbetat med inom Förbifart Stockholm och utbyggnaden av Nya Tunnelbanan Region Stockholm, Hammarbysjöstad.

Kontakta Clifford Pettersson
Telefon: +46(0)79-102 87 81
E-mail: clifford.pettersson@atrax.se