Erik Olsson

DSC_7775_web
Erik Olsson
HÅLLBARHETSKONSULT

Erik är utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet och arbetar idag som hållbarhetskonsult med en profil mot hållbart byggande och samhällsplanering. Under yrkeslivet har Erik breddat sin profil genom att arbeta med både stora och små fastighets- och infrastrukturprojekt i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden. Erik har arbetat för kommunala, regionala och privata beställare vilket skapar en förståelse för olika organisationers prioriteringar och utmaningar.

Eriks erfarenhet sträcker sig från uppdrag som hållbarhetsansvarig i bygg- och fastighetsprojekt, till miljöutredare och stadsplanerare. Det är i klimat- och naturresursaspekterna samt i social hållbarhet som Erik finner sitt största intresse. Med förmågan att förstå och samarbeta effektivt i komplexa sammanhang, att implementera strategier och policys, och att projektleda utvecklingsarbete är Erik en generalist med nyfikenhet, ödmjukhet och samarbete som värdegrund.

Kontakta Erik Olsson
E-mail: erik.olsson@atrax.se