Julia Toft Sandén

Hållbarhetskonsult
Julia Toft Sandén
HÅLLBARHETSKONSULT

Julia är företagsekonom med inriktning mot miljö och hållbar samhällsutveckling. Som miljö- och hållbarhetskonsult arbetar hon med miljösamordning, klimatberäkningar, hållbarhetsredovisning och strategisk kommunikation.

Med en kombinerad erfarenhet av projektledning, marknadsföring och affärsutveckling arbetar Julia både på uppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen och gentemot företag med visioner om att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

I konsultuppdrag arbetar hon dels med att driva hållbarhetsstrategi och utveckling, samt att följa upp miljöfrågor kopplat till vatten, masshantering och utsläppsberäkningar i entreprenader. Hon är även involverad i upprättande av klimatdeklarationer och bedömning av material och kemikalier.

I tidigare roll som projektledare har Julia arbetat med strategi- och utvecklingsfrågor med stark koppling till Agenda 2030 och flera av de globala hållbarhetsmålen i samarbete med företag, organisationer och lokala myndigheter.

Kontakta Julia Toft Sandén
Telefon: +46(0)70-679 76 71
E-mail: julia.toft.sanden@atrax.se