Mårten Osanius

marten_profil
Mårten Osanius
VD & MILJÖKONSULT

Mårten är civilingenjör (Miljö- och vattenteknik) och arbetar främst som uppdragsledare/projektledare och kvalitetsansvarig men har tidvis roller som byggledare, funktionsansvarig eller teknikansvarig inom miljö.

Han har stor erfarenhet av utredningar och åtgärder inom förorenade områden, allt från tidiga undersökningar till projektering och efterbehandlingsåtgärder. Han har även erfarenheter som ansvarig för miljöfrågor vid stora exploaterings- och infrastrukturprojekt. Mårten håller även i utbildningar allmänt om förorenade områden och är ansvarig för kursen ”Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder” som ges av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF).

Mårten har goda kunskaper i arbetsmiljörelaterade frågor och har genomgått BAS-utbildningar och jobbat som BAS-P. Han har även ingått i arbetsgruppen som har omarbetat och uppdaterat Arbetsmiljöverkets handbok om marksanering och håller utbildningar om arbetsmiljö inom förorenade områden.

För närvarande jobbar Mårten främst som beställarstöd inom markmiljö åt Exploateringskontoret Stockholms stad och som miljöprojektledare åt Circle K i Sverige. Dessa uppdrag innefattar bl a projektledning, upphandling och styrning av konsulter och entreprenörer, kommunikation med tillsynsmyndigheter, projektering, upprättande av efterbehandlingsavtal samt ekonomisk uppföljning och rapportering.

Han ingår också i arbetsgruppen som ansvarar för de koder som rör förorenade områden i AMA och har bidragit vid framtagandet av AMA17 och AMA20.

Kontakta Mårten Osanius
Telefon: +46(0)704-612344
E-mail: marten.osanius@atrax.se