Moa Nyvall

atrax-moa-nyvall
Moa Nyvall
HÅLLBARHETSKONSULT

Moa arbetar med samordning, rådgivning och uppföljning av hållbarhetsfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen.

Hennes uppdragsportfölj är bred och omfattar både uppdrag åt entreprenörer i utförandeskedet samt uppdrag åt beställare i samtliga skeden, från planering till produktion och underhållsverksamhet. Hon har därmed god erfarenhet av genomförbara och kostnadseffektiva lösningar för att driva hållbarhetsfrågor. Moa har arbetat med en bredd av sakfrågor, från undersökning av förorenad mark till upprättande av klimatkalkyler och utredningar av hållbara materialval. I hennes uppdrag ingår ofta att följa upp arbetsprocesser utifrån ställda krav, men även att upprätta rutiner för nya arbetssätt inklusive utformning av hållbarhetsmål, krav och handlingsplaner.

Tidigare har Moa haft rollen som hållbarhetcoach inom näringslivet och arbetat med internrevisioner av verksamheters miljöledningssystem enligt ISO 14001, genomfört intressentanalyser och miljöutredningar.

Moa har en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges Lantbruksuniversitet och har idag ett nära samarbete med professorer inom hållbarhetsområdet. Se hennes senaste publikation om cirkulära affärsmodeller: use-oriented business model.

 

Kontakta Moa Nyvall
Telefon: +46(0)70-474 61 21
E-mail: moa.nyvall@atrax.se