Moa Nyvall

atrax-moa-nyvall
Moa Nyvall
HÅLLBARHETSKONSULT

Moa är utbildad miljöekonom och arbetar idag som expertstöd avseende hållbarhetsstyrning inom infrastrukturprojekt.

I Moas uppdrag ingår att driva, samordna och följa upp hållbarhetsfrågor i byggskedet gällande bland annat masshantering, hantering av länshållningsvatten, buller, utsläpp till luft, riskbedömning av kemikalier samt miljöbedömning av material och varor. Moa arbetar även med att driva klimatåtgärder och upprätta av klimatkalkyler och klimatdeklarationer. Uppdragen innebär ofta att granska arbetsprocesser utifrån ställda krav, utforma handlingsplaner för åtgärder samt att följa upp att kraven efterlevs.

Moa har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult inom näringslivet med internrevisioner av verksamheters miljöledningssystem enligt ISO 14001, genomfört intressentanalyser och miljöutredningar. Moa har även arbetat med internrevisioner inför KRAV-certifiering av restauranger. Hennes erfarenheter omfattar vidare utformning av hållbarhetsmål, handlingsplaner samt att upprätta rutiner för nya arbetssätt och uppföljning. Konsultinsatser som Moa arbetat med omfattar bland annat implementering av nya metoder för att kommunicera ut hållbarhetsarbetet både internt inom verksamheten och externt mot kunder.

Moa har en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Kontakta Moa Nyvall
Telefon: +46(0)70-474 61 21
E-mail: moa.nyvall@atrax.se