Rasmus Fältmarsch

DSC_4070kopia
Rasmus Fältmarsch
MILJÖKONSULT

Rasmus är disputerad geokemist vid Åbo Akademi, Finland och arbetar idag som miljökonsult inom förorenade områden.

Under sin doktorand- och post-doc-tid har Rasmus arbetat med projekt inom geokemi med inriktning mot sulfidproblematik, miljögeokemi, samt medicinsk geologi. Han har erfarenheter av många olika typer av utredningsuppdrag, allt från mindre markundersökningar till huvudstudier. Arbetsuppgifterna innefattar bl a riskbedömningar, åtgärdsutredningar, geokemiska utredningar, riskvärderingar, second opinions, efterbehandlingsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Under de senaste åren har han arbetat som expertstöd för både den privata och kommunala sektorn avseende frågeställningar relaterade till undersöknings- och klassificeringsmetodik av sulfidförande berg i exploateringsprojekt.

Rasmus har även erfarenheter av uppdrag inom gruvindustrin. Han har under de två senaste åren också arbetat som miljösamordnare för Trafikförvaltningen i ett ombyggnationsprojekt av fem bussdepåer inom Stockholms län.

Kontakta Rasmus Fältmarsch
Telefon: +46(0)73 347 97 54
E-mail: rasmus.faltmarsch@atrax.se