Ronja Eränen

atrax-ronja-eranen
Ronja Eränen
MILJÖKONSULT

Ronja arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och har en civilingenjörsexamen i Naturresursteknik med inriktning på miljö och vatten från Luleå Tekniska Universitet.

Ronja har erfarenhet av miljötekniska markundersökningar i jord, yt-, grund-, och dagvatten inom både stora och mindre projekt, vilka har utförts i allt från orörd naturmark till områden som omfattas av nedlagda industrier och pågående entreprenader. Tidigare uppdrag har även innefattat historiska inventeringar och förenklade riskbedömningar. Ronja behärskar rollen som fälttekniker som såväl uppdragsledare.

Kontakta Ronja Eränen
Telefon: +46 79 102 93 44
E-mail: ronja.eranen@atrax.se