Ronja Eränen

atrax-ronja-eranen
Ronja Eränen
MILJÖKONSULT

Ronja arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och har en civilingenjörsexamen i Naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten.

Ronja har god kännedom och erfarenhet av provtagning och utvärdering, miljögeokemi, geohydrologi och sötvattengeokemi. I rollen som miljökonsult arbetar hon med miljötekniska markundersökningar, historiska inventeringar och kartläggningar, förenklade riskbedömningar samt med planering av miljökontroll i förorenade områden.

I sin yrkesroll har Ronja arbetat som fälttekniker och har erfarenhet av handläggning så väl som uppdragsledning. Som miljökonsult har hon arbetat med förorenade jordar, sediment, samt grund- och ytvatten. Hon har även erfarenhet av att utreda föroreningssituationen i dagvatten och länshållningsvatten och har medverkat i åtgärdsplanering för dessa.

Kontakta Ronja Eränen
Telefon: +46 79 102 93 44
E-mail: ronja.eranen@atrax.se