Sara Levin

atrax-sara-levin
Sara Levin
MILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE FÖRORENADE OMRÅDEN

Sara arbetar som miljökonsult med huvudsaklig inriktning mot förorenade områden.

Sara har stor erfarenhet som uppdragsledare och handläggare för utredning och åtgärder inom förorenade områden, så som miljötekniska undersökningar i mark och grundvatten, riskbedömningar, projektering av efterbehandlingsåtgärder samt planering av och miljökontroll vid efterbehandling av förorenad mark och grundvatten.

Sara arbetar också med myndighetsfrågor och tillståndsärenden rörande jord och grundvatten och har bl.a. medverkat i projekt som rör vattenskyddsområden för grundvattentäkter som används för dricksvattenförsörjning, anmälningar om vattenverksamhet och upprättande av MKB.

Sara är gruppledare för Atrax konsulter inom förorenade områden.

Kontakta Sara Levin
Telefon: +46(0)70-938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se