Tove Bäckström

atrax-tove-backstrom
Tove Bäckström
ARBETSMILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE ARBETSMILJÖ

Tove är arbetsmiljöingenjör och arbetar som arbetsmiljökonsult i bygg- och anläggningsprojekt.  

Tove arbetar med arbetsmiljöfrågor både på beställarsidan och på entreprenörssidan. I uppdragen på beställarsidan handlar många av arbetsuppgifterna om att följa upp arbetsmiljöarbetet som bedrivs av de aktuella entreprenörerna på byggarbetsplatsen. Det handlar också om att ta fram arbetssätt & rutiner för arbetsmiljöarbetet inför kommande entreprenader, att medverka i framtagande av förfrågningsunderlag samt att leda möten för arbetsmiljösamordning på gemensamma projektområden.

I Toves uppdrag på entreprenörssidan handlar mycket av arbetet om att ansvara för arbetsmiljöfrågor i planerings- och projekteringsskedet och förbereda rutiner och arbetssätt inför kommande entreprenadstarter. Det ingår också att ta fram arbetsmiljöplaner och andra relevanta handlingar med avseende på arbetsmiljö samt att utveckla och implementera dessa. Tove arbetar även med att utbilda i arbetsmiljölagen. Hon är utbildad BAS-U och BAS-P samt ESA Instruerad person 17.

Förutom att arbeta som arbetsmiljökonsult, har Tove uppdraget som gruppledare för arbetsmiljögruppen på Atrax.

Tove har även mångårig erfarenhet från energibranschen där hon har arbetat som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar under flera år.

Tove har en magisterexamen i arbetsmiljöutveckling från KTH samt en högskoleingenjörsexamen i energiteknik från Högskolan i Gävle.

Kontakta Tove Bäckström
Telefon: +46(0)70-570 21 00
E-mail: tove.backstrom@atrax.se