Vision och affärsidé- Hållbar samhällsutveckling
Med gedigen kunskap och erfarenhet hjälper vi kunder från offentlig och privat sektor att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Vi verkar främst inom samhällsbyggnadsbranschen och vi utför konsultuppdrag inom områdena hållbarhet, förorenade områden, arbetsmiljö och projektledning. Atrax kännetecknas av hög kvalitet i vårt arbete, arbetsglädje och flexibilitet. Vår drivkraft kommer från att skapa värde för våra kunder och att hjälpa dem i deras utmaningar att bygga samhällen som möter framtidens behov.

Atrax ägs och drivs av dess medarbetare. I dagsläget är vi drygt 25 konsulter, med siktet inställt på att bli fler. Vi har god lönsamhet, nöjda kunder och fantastiska medarbetare! Vårt arbetssätt följer ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001).

Vår vision

Vi skapar en hållbar samhällsutveckling.

Vår affärsidé

Vi utför konsultuppdrag inom områdena hållbarhet, förorenade områden, arbetsmiljö och projektledning. Vår kompetens hjälper kunder från offentlig och privat sektor att på ett hållbart sätt möta samhällets krav och förväntningar.

Vår historia

Atrax Energi AB grundades i Göteborg 1982 av civilingenjör Nils Elam. Företaget var under den första tiden verksamt främst inom kemisk/teknisk industri. 1991 började Nils son Anders att arbeta i firman och under 1990-talet utökades företagets verksamhet till att omfatta alltmer miljö- och infrastrukturfrågor. Atrax arbetade bland annat med att bedöma miljöeffekter av de väginfrastruktursatsningar i Stockholmsregionen som ingick i det så kallade Dennispaketet.

År 1997 fick Atrax i uppdrag att leda arbetet med att uppföra Sveriges första anläggning för storskalig produktion av drivmedelsetanol. I samband med detta anställdes ytterligare två personer i företaget och huvuddelen av verksamheten började att bedrivas från Stockholm. Under 2009 bytte företaget namn till Atrax Energi & Miljö AB.