Projektering av åtgärd

Projektering av åtgärder

Våra miljökonsulter har god kunskap av arbeten som innefattar projektering av åtgärder.

Inför en efterbehandling behöver den valda åtgärden planeras och projekteras som underlag för att en entreprenör ska kunna genomföra åtgärden på sådant sätt så att åtgärdsmålen för området uppfylls.

Vi bistår med att upprätta detaljerade och kalkylerbara åtgärdskrav som används vid upprättande av förfrågningsunderlag inför upphandling samt vid uppföljning av entreprenaden.  

Kontaktperson: Sara Levin
Telefon: +46(0)70-938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se