Klimatriskbedömning, Circle K
Klimatriskbedömning

Bild: Atrax

På uppdrag av Circle K arbetar Atrax med att kartlägga klimatrisker i deras stationsnät, från norr till söder. Inom ramen för uppdraget har Atrax och Circle K tillsammans utvecklat en modell för klimatriskbedömning av fastigheter.

EHS-samordnare Stockholm Exergi Tunnlar AB
Stockholm Exergi

Bild: Stockholm Exergi

Atrax arbetar på uppdrag av Stockholm Exergi Tunnlar AB med uppföljning av miljö- och arbetsmiljöfrågor, som kontrollprogram, provtagningsprogram vattenkvalitet, riskbedömningar, radonfrågor samt stöttning av projektledare och förvaltare.

Expertstöd för markmiljörelaterade arbeten i Roslags-Näsby, Täby kommun
Markmiljö Atrax

Bild: Roslags-Näsby, Täby Kommun

I Täby kommun pågår utvecklingen av nya kvarter och bostäder i Roslags-Näsby.  På uppdrag av kommunen har Atrax agerat expertstöd gällande arbeten relaterade till markmiljö, som effektiv masshantering för minskad klimatpåverkan, schaktplaner och klassificeringsplaner samt miljökontroll.

Delprojektledare tillstånd, Svenska kraftnät
IMG_0057 liggande

Bild: Atrax

På uppdrag hos Svenska kraftnät, med Nektab som samarbetspartner, har Atrax rollen som Delprojektledare tillstånd. Rollen omfattar ett helhetsansvar för tillståndsfrågor i ledningsprojekt i projektets samtliga faser, med mål om att förnya och förstärka Sveriges elnät.

Storskaligt laktest av sulfidhaltigt berg, Region Stockholm
Sulfid berg

Bild: Atrax

Det storskaliga laktestet av sulfidhaltigt berg förväntas, under arbetet med Nya tunnelbanan, att bidra med mer kunskap om tunnelbergs egenskaper och risker. Syftet är att öka möjligheterna för cirkulär återanvändning av berg på ett miljömässigt hållbart sätt.

Miljötekniska markundersökningar inför anläggande av dagvattendamm
Miljötekniska markundersökningar

Bild: Atrax

I Västra Garnudden, i Salems kommun, förbereds för ett mer främjande friluftsliv och renare vatten i Uttran. Atrax har, som underkonsult till Ekologigruppen, genomfört miljötekniska markundersökningar för Salems kommuns räkning.

Samhällsekonomisk bedömning av Hyndevadsdammens klimatanpassning
Klimatanpassning

Bild: Hjälmarens vattenförbund

Hyndevadsdammen i Eskilstuna kommun är en regleringsdamm för sjön Hjälmaren. Efter en ombyggnation av dammen utförde Atrax, tillsammans med Ecoloop, en samhällsekonomisk bedömning av nyttor och kostnader med särskild hänsyn till klimatanpassning.

Miljöteknisk konsult för utredning av sulfidförekomst
Miljöteknisk konsult Sulfidhaltigt berg

Bild: Atrax

Exploateringskontoret vid Stockholm stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 i stadsdelen Sätra. Som miljöteknisk konsult har Atrax utrett förekomsten av sulfid i berget, för att erhålla en uppfattning om materialets syrabildande förmåga.

Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby
Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby

Bild: Region Stockholm.

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Projekteringsledare plan för järnvägsplan, Mälarbanan
Mälarbanan

Bild: Trafikverket

Projekt Mälarbanan innebär byggande av två nya spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Två spår blir till fyra och det leder till att det blir fler avgångar att välja på. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Detta leder till bättre kapacitet i järnvägsanläggningen.

Arbetsmiljöhandläggare, Täby Kommun
atrax-Arbetsmiljoreferens-Taby-kommun-2

Bild: Täby Kommun.

Atrax stöttar Täby kommun med en arbetsmiljöhandläggare på avdelningen för Stora projekt. I kommunen pågår exploatering av många olika områden med flera parallella projekt som pågår samtidigt. Områden som utvecklas är bland annat resecentrum, infrastruktur och bostäder.

Arbetsmiljöspecialist Förbifart Stockholm i Kungens kurva
atrax-Bildpng-Arbetsmiljouppdrag-forbifart-trafikverket-768x576

Bild: Atrax.

Atrax stöttar Trafikverket i projekt E4 Förbifart Stockholm med en arbetsmiljöspecialist i byggskedet, i Kungens kurva och tunnel Söder, i syfte att uppfylla byggherrens arbetsmiljöansvar i den dagliga produktionen och projekteringen i fyra olika entreprenader‎‏‏‎. ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎
Miljöteknisk konsult i exploateringsområdet Barkarbystaden i Järfälla
Miljökonsult

Bild: Atrax.

Atrax har arbetat på uppdrag av Skanska inom exploateringsprojekt Barkarbystaden i Järfälla med miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, schakt- och klassningsplaner med mera.
Hållbarhetshandläggare Arenastaden, för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Hållbarhet

Bild: Region Stockholm/&Rundquist

Atrax har rollen som handläggare hållbarhetsstyrning i Projekt Arenastaden, vilket omfattar utbyggnaden av den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden.
Funktionsledare Miljö, inventering och planering i projekt Förbifart Stockholm
Projektledning Miljö

Bild: Internt studiebesök i Akalla den 19 sept 2019.

Atrax har haft rollen som funktionsledare miljö i projektet, omfattande bland annat miljöstöd vid planering och uppföljning av riktade miljöinventeringar, arbete med övergripande miljöfrågor med mera.
Miljö- och hållbarhetsamordnare i exploateringsprojekt för Nacka stad
Hållbarhet i staden

Bild: Nacka kommun.

Atrax har haft rollen som övergripande samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor för exploateringen av Nacka stad. ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎