Hållbarhetshandläggare Arenastaden, för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Foto: Region Stockholm/&Rundquist/3D HOUSE En tillgänglig och tillförlitlig kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar utveckling i den snabbt växande Stockholmsregionen. Under 2014 påbörjades arbetet att planera, projektera och genomföra en utbyggnad av Stockholms tunnelbana som ska resultera i 18 nya stationer och tre mil nya spår. Det omfattande arbetet leds av Region Stockholms förvaltning för utbyggd […]