atrax-Arbetsmiljoreferens-Taby-kommun-2

Arbetsmiljöhandläggare Täby Kommun

Bild: Täby Kommun.

I Täby kommun pågår flera stora stadsbyggnadsprojekt och ett antal infrastrukturprojekt. Ett av de områden som utvecklas inom kommunen är Täby Park. Täby Park är en helt ny stadsdel som ska ge plats åt cirka 6000 bostäder och 5000 arbetsplatser. I takt med att kommunen bygger nya stadsdelar behöver även ledningsnätet kompletteras genom kapacitetshöjande åtgärder och flera projekt för kapacitetsförstärkning av ledningsnätet pågår därför inom kommunen.

Atrax stöttar kommunen med en arbetsmiljöhandläggare i flera av de bygg- och anläggningsprojekt som pågår i kommunen.

En stor del av uppdraget handlar om att följa upp de olika upphandlade entreprenörernas arbetsmiljöarbete på plats i bygg- och anläggningsprojekten. Det handlar bland annat om att leda KMA-möten och samordningsmöten, att representera beställaren vid skyddsronder, hantera tredjemansfrågor samt att granska handlingar med avseende på byggarbetsmiljöaspekter. Uppdraget inkluderar även arbete med arbetsmiljöfrågor under planering och projektering.

”Byggsektorn är en av de branscher där flest arbetsplatsolyckor sker. Därför känns det extra viktigt att följa upp arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatserna.”

- Emma Kalén, i uppdrag som arbetsmiljöhandläggare hos Täby kommun.

 

Uppdragsgivare: Täby kommun

Kontaktperson: Emma Kalén
Telefon: +46(0)79-101 99 19
E-mail: emma.kalen@atrax.se