Arbetsmiljöhandläggare Täby Kommun

atrax-Arbetsmiljoreferens-Taby-kommun-2

Bild: Täby Kommun.

Atrax stöttar Täby kommun med en arbetsmiljöhandläggare på avdelningen för Stora projekt. I kommunen pågår exploatering av många olika områden med flera parallella projekt som pågår samtidigt. Områden som utvecklas är bland annat resecentrum, infrastruktur och bostäder.

En stor del av uppdraget som vår arbetsmiljökonsult har handlar om att följa upp de olika upphandlade entreprenörernas arbetsmiljöarbete på plats i bygg-och anläggningsprojekten. Det handlar bland annat om att leda KMA-möten, samordningsmöten för arbetsmiljö, representera beställaren vid skyddsronder samt granska handlingar med avseende på byggarbetsmiljöaspekter. Uppdraget innehåller också att arbeta med arbetsmiljöfrågor under stadierna planering och projektering.

 

Uppdragsgivare: Täby kommun

Kontaktperson: Tove Bäckström
Telefon: +46(0)70-570 21 00
E-mail: tove.backstrom@atrax.se