Anders Elam

Anders Elam
Anders Elam
KONSULT INOM MILJÖ OCH ENERGI

Anders har erfarenhet av projektstrategier, ledning och genomförande, tillstånds- och villkorsprövning för industri och infrastrukturprojekt, miljökonsekvensbeskrivningar samt miljöanalyser.

Anders har för närvarande bl a rollen som hållbarhetssamordnare för Roslagsbanan till City samt Spårväg Syd.

Anders var mellan åren 2003 och 2006 företagets vd och 2006 till 2010 styrelseordförande i företaget.

Kontakta Anders Elam
Telefon: +46(0)708-167860
E-mail: anders.elam@atrax.se