Våra konsulter

Mårten Osanius
VD & MILJÖKONSULT
marten_profil

Mårten är VD på Atrax och arbetar även som miljöteknisk konsult med inriktning mot förorenade områden.

Tommy Holmgren
ARBETSMILJÖKONSULT
DSC_7239_web

Tommy arbetar som arbetsmiljökonsult och har erfarenhet av många stora infrastrukturprojekt.

Joakim Gröndal
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT
Joakim Gröndal
Joakim är miljövetare och har erfarenhet som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) och miljösamordnare.
Anders Elam
KONSULT INOM MILJÖ OCH ENERGI
Anders Elam
Anders är civilingenjör och har lång erfarenhet av bl a strategiska utredningar i anslutning till industri-, energi- och infrastruktursektorn.
Åsa Malmborg
MILJÖKONSULT & PROJEKTLEDARE
asa_profil

Åsa arbetar som projektledare och miljöutredare inom samhällsplanering och infrastruktur och har lång erfarenhet av MKB.

Sara Levin
MILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE FÖRORENADE OMRÅDEN
atrax-sara-levin

Sara är miljökonsult och har många års erfarenhet av stora och små projekt med huvudsaklig inriktning mot förorenade områden.

Rasmus Fältmarsch
MILJÖKONSULT
atrax-rasmus-faltmarsch

Rasmus är disputerad geokemist och har flera års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden.

Viveca Trollborg
EKONOMI OCH PERSONAL
atrax-viveca-trollborg

Viveca är ekonomi- och personalansvarig och sköter bland annat löner, budgetarbete och bokföring.

Erica Rodén
HÅLLBARHETSKONSULT & GRUPPLEDARE HÅLLBARHET
atrax-erica-roden

Erica arbetar som processledare och strateg inom hållbar utveckling. Hon har erfarenhet av kvalitets- och hållbarhetsfrågor inom både näringsliv och infrastrukturprojekt.

Richard Siemssen
MILJÖKONSULT
atrax-richard-siemssen

Richard är utbildad geolog, med inriktning mot miljögeokemi och arbetar i dagsläget som miljökonsult inom förorenade områden.

Tove Bäckström
ARBETSMILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE ARBETSMILJÖ
atrax-tove-backstrom

Tove är arbetsmiljökonsult och arbetar med arbetsmiljöfrågor i bygg- och anläggningsprojekt.

Kimia Ebrat
HÅLLBARHETSKONSULT
atrax-kimia-ebrat

Kimia arbetar med hållbarhetssamordning och utveckling inom bygg- och anläggningsbranschen. Kimia har arbetat både i stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

Tomas Holmström
MILJÖKONSULT
atrax-tomas-holmstrom

Tomas arbetar som senior advisor inom miljöområdet och har mångårig erfarenhet av stora väg- och järnvägsprojekt i Stockholmsregionen.

Jan-Erik Andersson
SENIORKONSULT
atrax-jan-erik-andersson

Jan-Erik arbetar som seniorkonsult och har många års erfarenhet av kvalitetsstyrning, ledningssystem, internrevision och miljöledning inom industriproduktion. De senaste åren har han arbetat inom biodrivmedelsproduktion.

Susanna Kull
MILJÖKONSULT
atrax-susanna-kull

Susanna har arbetat med samordning, rådgivning, rapportering och uppföljning av miljöfrågor samt krav under projektering och exploatering inom markmiljö och tillståndspliktiga verksamheter.

Moa Nyvall
HÅLLBARHETSKONSULT
atrax-moa-nyvall

Moa är utbildad miljöekonom och arbetar idag som expertstöd avseende hållbarhetsstyrning inom infrastrukturprojekt.

Anja Olsson
KONSULT INOM BERGTEKNIK OCH PROJEKTLEDNING
atrax-anja-olsson

Anja är geolog med 15 års erfarenhet av geologi och bergteknik inom infrastrukturprojekt och arbetar med projektledning samt uppdragsplanering.

Julia Toft Sandén
HÅLLBARHETSKONSULT
Hållbarhetskonsult

Julia är företagsekonom med inriktning mot miljö och hållbar samhällsutveckling, med erfarenhet inom projektledning, samordning och kommunikation.

Clifford Pettersson
ARBETSMILJÖKONSULT
DSC_7526_web

Clifford är arbetsmiljökonsult och arbetar med KMA-samordning på entreprenadsidan i stora infrastrukturprojekt.

Martin Ström
SAMHÄLLSANALYTIKER HÅLLBARHET
atrax-martin-strom

Martin arbetar som samhällsanalytiker inom hållbar utveckling. Uppdragen handlar om samhällsekonomisk analys, beteendeanalys- och påverkan för hållbarhet, metodutveckling, utredningar, utvärderingar och granskningar.

Emma Kalén
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT
atrax-emma-kalen

Emma arbetar som miljö- och arbetsmiljökonsult. I hennes uppdrag ingår bland annat att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hon har även arbetat med tillsyn och tillståndsprövning.

Cecilia Melén
MILJÖKONSULT
atrax-cecilia-melen

Cecilia arbetar som hållbarhetskonsult och har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik med fokus på hållbar samhällsutveckling.

Anton Nilsson
ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖKONSULT
atrax-anton-nilsson

Anton arbetar som arbetsmiljö- och miljökonsult med fördjupning inom kvalitet, miljö, riskbedömningar och arbetsmiljö.

Emma Larsson
MILJÖKONSULT
atrax-emma-larsson

Emma arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden.

Karin Jansson
LANDSKAPSARKITEKT OCH PROJEKTLEDARE
atrax-karin-jansson

Karin är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet av utredningar och planeringsfrågor i skärningspunkten mellan spårinfrastruktur och stadsplanering.

Ronja Eränen
MILJÖKONSULT
atrax-ronja-eranen

Ronja arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och har erfarenhet av miljötekniska markundersökningar i jord, yt-, grund-, och dagvatten inom både stora och mindre projekt.