Anja Olsson
KONSULT INOM BERGTEKNIK OCH PROJEKTLEDNING
atrax-anja-olsson

Anja är geolog med 15 års erfarenhet av geologi och bergteknik inom infrastrukturprojekt och arbetar med projektledning samt uppdragsplanering.

Anders Elam
KONSULT INOM MILJÖ OCH ENERGI
Anders Elam
Anders är civilingenjör och har lång erfarenhet av bl a strategiska utredningar i anslutning till industri-, energi- och infrastruktursektorn.
Anton Nilsson
ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖKONSULT
atrax-anton-nilsson

Anton arbetar som arbetsmiljö- och miljökonsult med fördjupning inom kvalitet, miljö, riskbedömningar och arbetsmiljö.

Cecilia Melén
MILJÖKONSULT
atrax-cecilia-melen

Cecilia arbetar som hållbarhetskonsult och har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik med fokus på hållbar samhällsutveckling.

Clifford Pettersson
ARBETSMILJÖKONSULT
DSC_7526_web

Clifford är arbetsmiljökonsult och arbetar med KMA-samordning på entreprenadsidan i stora infrastrukturprojekt.

Emma Kalén
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT
atrax-emma-kalen

Emma arbetar som miljö- och arbetsmiljökonsult. I hennes uppdrag ingår bland annat att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hon har även arbetat med tillsyn och tillståndsprövning.

Emma Larsson
MILJÖKONSULT
atrax-emma-larsson

Emma arbetar som miljökonsult med bred kompetens. Hon är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och SLU, med inriktning mot förorenad mark.

Erica Rodén
HÅLLBARHETSKONSULT
atrax-erica-roden

Erica arbetar som processledare och strateg inom hållbar utveckling. Hon har erfarenhet av kvalitets- och hållbarhetsfrågor inom både näringsliv och infrastrukturprojekt.

Erik Hammarström
PROJEKTLEDARE & HÅLLBARHETSKONSULT
DSC_7784_web

Erik är projektlednings- och hållbarhetskonsult, samt utbildad civilingenjör Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar samhällsplanering och stadsutformning.

Erik Olsson
HÅLLBARHETSKONSULT
DSC_7775_web

Erik är utbildad landskapsarkitekt och arbetar som hållbarhetskonsult, med en profil mot hållbart byggande och samhällsplanering.

Jan-Erik Andersson
SENIORKONSULT
atrax-jan-erik-andersson

Jan-Erik arbetar som seniorkonsult och har många års erfarenhet av kvalitetsstyrning, ledningssystem, internrevision och miljöledning inom industriproduktion. De senaste åren har han arbetat inom biodrivmedelsproduktion.

Jarkko Linnamaa
MILJÖKONSULT
Miljökonsult, Jarkko

Jarkko arbetar som miljökonsult inom förorenade områden. Han är en utbildad geolog, med inriktning mot miljögeokemi och sulfidproblematik i jord och berg.

Joakim Gröndal
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT
Joakim Gröndal
Joakim är miljövetare och har erfarenhet som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) och miljösamordnare.
Johanna Weckström
HÅLLBARHETSKONSULT
DSC_7757_web

Johanna arbetar som hållbarhetskonsult. I hennes uppdrag ingår att driva hållbarhetsprocesser, skapa och följa upp handlingsplaner, utföra interna revisioner samt utbilda och vara rådgivare inom olika hållbarhetsfrågor.

Julia Toft Sandén
HÅLLBARHETSKONSULT
Hållbarhetskonsult

Julia är företagsekonom med inriktning mot miljö och hållbar samhällsutveckling, med erfarenhet inom projektledning, samordning och kommunikation.

Karin Jansson
LANDSKAPSARKITEKT OCH PROJEKTLEDARE
atrax-karin-jansson

Karin är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet av utredningar och planeringsfrågor i skärningspunkten mellan spårinfrastruktur och stadsplanering.

Kimia Ebrat
HÅLLBARHETSKONSULT
atrax-kimia-ebrat

Kimia arbetar med hållbarhetssamordning och utveckling inom bygg- och anläggningsbranschen. Kimia har arbetat både i stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

Marianne Klint
PROJEKTLEDARE & HÅLLBARHETSKONSULT
DSC_7765_web

Marianne är geovetare med över 20 års erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar i infrastrukturprojekt och kommunala planer.

Martin Ström
SAMHÄLLSANALYTIKER HÅLLBARHET
atrax-martin-strom

Martin arbetar som samhällsanalytiker inom hållbar utveckling. Uppdragen handlar om samhällsekonomisk analys, beteendeanalys- och påverkan för hållbarhet, metodutveckling, utredningar, utvärderingar och granskningar.

Moa Nyvall
HÅLLBARHETSKONSULT & GRUPPLEDARE HÅLLBARHET
atrax-moa-nyvall

Moa är utbildad miljöekonom och arbetar idag som expertstöd avseende hållbarhetsstyrning inom infrastrukturprojekt.

Mårten Osanius
VD & MILJÖKONSULT
marten_profil

Mårten är VD på Atrax och arbetar även som miljöteknisk konsult med inriktning mot förorenade områden.

Tommy Holmgren
ARBETSMILJÖKONSULT
DSC_7239_web

Tommy arbetar som arbetsmiljökonsult och har erfarenhet av många stora infrastrukturprojekt.

Rasmus Fältmarsch
MILJÖKONSULT
atrax-rasmus-faltmarsch

Rasmus är disputerad geokemist och har flera års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden.

Richard Siemssen
MILJÖKONSULT
atrax-richard-siemssen

Richard arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och är utbildad geolog, med inriktning mot miljögeokemi.

Ronja Eränen
MILJÖKONSULT
atrax-ronja-eranen

Ronja arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och har erfarenhet av miljötekniska markundersökningar i jord, yt-, grund-, och dagvatten inom både stora och mindre projekt.

Sara Levin
MILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE FÖRORENADE OMRÅDEN
atrax-sara-levin

Sara är miljökonsult och har många års erfarenhet av stora och små projekt med huvudsaklig inriktning mot förorenade områden.

Susanna Kull
MILJÖKONSULT
atrax-susanna-kull

Susanna har arbetat med samordning, rådgivning, rapportering och uppföljning av miljöfrågor samt krav under projektering och exploatering inom markmiljö och tillståndspliktiga verksamheter.

Tomas Holmström
MILJÖKONSULT
atrax-tomas-holmstrom

Tomas arbetar som senior advisor inom miljöområdet och har mångårig erfarenhet av stora väg- och järnvägsprojekt i Stockholmsregionen.

Tove Bäckström
ARBETSMILJÖKONSULT & GRUPPLEDARE ARBETSMILJÖ
atrax-tove-backstrom

Tove är arbetsmiljökonsult och arbetar med arbetsmiljöfrågor i bygg- och anläggningsprojekt.

Veronica Forslund
PROJEKTLEDARE
Veronica Forslund

Veronica är utbildad samhällsplanerare från Stockholms universitet med inriktning mot projektledning.

Viveca Trollborg
EKONOMI OCH PERSONAL
atrax-viveca-trollborg

Viveca är ekonomi- och personalansvarig och sköter bland annat löner, budgetarbete och bokföring.

Åsa Malmborg
MILJÖKONSULT & PROJEKTLEDARE
asa_profil

Åsa arbetar som projektledare och miljöutredare inom samhällsplanering och infrastruktur och har lång erfarenhet av MKB.