Marianne Klint

DSC_7765_web
Marianne Klint
PROJEKTLEDARE & HÅLLBARHETSKONSULT

Marianne arbetar för närvarande som samordnare för miljö och tillstånd i projekt Spårväg Syd på Trafikförvaltningen. Hon har tidigare främst arbetat som MKB-samordnare i stora infrastrukturprojekt bland annat tunnelbanan till Arenastaden, tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, Förbifart Stockholm och Ostlänken. Marianne arbetar främst i tidiga skeden i planläggningsprocessen, i lokaliseringsskedet och väg- och järnvägsplaneskedet. Marianne har även stor erfarenhet av att ansvara för MKB-arbetet i kommunala planer och program, både i tidiga och sena skeden. Hon har även erfarenhet av att ansvara för hållbarhetsbedömningar till kommunala planer, bland annat hållbarhetsbedömningen tillhörande den fördjupade översiktsplanen för en ny stadsdel i Uppsala, Sydöstra stadsdelarna.

Marianne är en van uppdragsledare och verkar även som processtöd åt beställare för att uppnå en effektiv och målinriktad process som uppfyller formella krav och minimerar projektets miljöpåverkan. Som uppdrags­ledare och MKB-ansvarig är Marianne van vid att samordna olika teknikområden, driva processer, delta i samråd, hålla workshops med mera.

 

Kontakta Marianne
Telefon: +46(0)72-732 40 03
E-mail: marianne.klint@atrax.se