Åsa Malmborg

asa_profil
Åsa Malmborg
MILJÖKONSULT & PROJEKTLEDARE

Åsa har bland annat varit uppdragsledare för väg- och järnvägsplaner samt ansvarat för en mängd miljökonsekvensbeskrivningar inom väg, järnväg (inklusive tunnelbana) samt kraftledningar.

Åsa arbetar för närvarande som projekteringsledare plan och intressenter hor Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), delen Fridhemsplan-Älvsjö. Hon har tidigare varit projektledare för järnvägsplanen för utbyggnad av tunnelbana mellan Akalla och Barkarby, Mälarbanans utbyggnad mellan Huvudsta och Spånga samt för planläggning inom Roslagsbanans utbyggnad.

Åsa har även erfarenhet av kraftledningsutbyggnad som delprojektledare för Mark och tillstånd inom Sydvästlänken, Svenska Kraftnäts projekt för ny likströmsledning mellan Hallsberg och Hörby.

Åsa är civilekonom med miljöinriktning från SLU och Åsa arbetar i de flesta skeden, men har mest vana av att arbeta i väg- och järnvägsplaneskedet. Hon arbetar gärna i stora och komplexa projekt, ofta med fokus på planhandläggningen och samråd.

Kontakta Åsa Malmborg
Telefon: +46(0)705-425309
E-mail: asa.malmborg@atrax.se