Jarkko Linnamaa

Miljökonsult, Jarkko
Jarkko Linnamaa
MILJÖKONSULT

Jarkko arbetar som miljökonsult inom förorenade områden och är utbildad geolog med inriktning mot miljögeokemi.

Jarkko har erfarenhet av miljötekniska markundersökningar i jord, yt-, grund- och dagvatten. Han har arbetat i olika projekt med inriktning i sulfidproblematik i både jord och berg. Tidigare uppdrag har innefattat miljötekniska undersökningar samt riskbedömningar.

Under sina studier i miljögeokemi vid Åbo akademi, specialiserade sig Jarkko i sulfidleror och deras miljöpåverkan. I samband med sina studier har han varit med i flera olika EU-projekt som projektassistent, var man utforskar sulfidlerornas miljöpåverkan på både lång- och kortsiktiga tidsperioder.

Kontakta Jarkko Linnamaa
Telefon: +46(0)79 103 48 68
E-mail: jarkko.linnamaa@atrax.se