Tommy Holmgren

DSC_7239_web
Tommy Holmgren
ARBETSMILJÖKONSULT

Tommy har arbetat med arbetsmiljöfrågor i olika skeden och i uppdragen stöttar han verksamheten i arbetsmiljöfrågor.

Tommy har arbetat som arbetsmiljösamordnare i bland annat Ostlänken, Citybanan och Spårväg City. I arbetet genomför han introduktionsutbildningar, följer upp kontraktskrav, har myndighetskontakter och deltar vid skyddsronder samt följer upp olyckor och tillbud,

Tommy har en miljöteknisk utbildning i grunden som innefattat både miljö- och arbetsmiljörelaterade ämnen. Studierna har kompletterats med kurser och arbetslivserfarenhet från både läkemedelsindustri och infrastrukturprojekt.

Kontakta Tommy Holmgren
Telefon: +46(0)735-119392
E-mail: tommy.holmgren@atrax.se