Susanna Kull

atrax-susanna-kull
Susanna Kull
MILJÖKONSULT

Susanna är miljökonsult med bred kompetens.

Susanna har arbetat med samordning, rådgivning, rapportering och uppföljning av miljöfrågor samt krav under projektering och exploatering inom markmiljö och tillståndspliktiga verksamheter. Susanna har jobbat i alla olika skeden av ett projekt, bl a med framtagande och uppföljande av kontrollprogram, anmälan och rapportering. Hon har arbetat för kunder både inom privat och offentlig sektor.

Susanna arbetar även med riskbedömningar och tillståndsärenden rörande jord och grundvatten och har exempelvis medverkat i projekt som rör tillståndsansökan för miljöfarliga verksamheter, anmälningar om vattenverksamhet och upprättande av MKB Som fältingenjör har Susanna tidigare arbetat praktiskt med provtagning av jord, sediment, luft, vatten samt förorenade byggnadsmaterial.

Susanna är utbildad civilingenjör inom Naturresursteknik vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mark och vatten.

Kontakta Susanna Kull
Telefon: +46(0)79-100 72 72
E-mail: susanna.kull@atrax.se