Martin Ström

atrax-martin-strom
Martin Ström
SAMHÄLLSANALYTIKER HÅLLBARHET

Martin arbetar som samhällsanalytiker inom hållbar utveckling. Uppdragen handlar om samhällsekonomisk analys, beteendeanalys- och påverkan för hållbarhet, metodutveckling, utredningar, utvärderingar och granskningar.

De senaste åren har Martin främst arbetat med strategiska utredningar inom infrastrukturutveckling och hållbart resande. Han har också drivit utvecklingen av beslutsstöd för att integrera hållbarhetsanalys och åtgärder för mer hållbara projekt i organisationers ordinarie verksamhet. Viktiga delar i det arbetet har handlat om att samt att skapa användaranpassade arbetssätt, webblösningar samt se till att skapa lärande system.

Exempel på uppdrag: Samlad Effektbedömning (SEB) åt Trafikverket, SEB omfattar såväl samhällsekonomiska effekter som fördelningseffekter och transportpolitisk måluppföljning. Livscykelkostnadsanalys (LCC) av infrastrukturinvesteringar såsom höghastighetsjärnväg och tunnlar. Metodutveckling har varit en avgörande del i arbetet med LCC-analyserna. Utvärdering av ”klimatscenariers” påverkan på de transportpolitiska målen. Regionala analyser av arbetsmarknad och sysselsättning. Analys av resbeteenden och attityder till bilpool. Granskning av hållbarhetsredovisningar enligt GRI.

Martin har en Pol Mag. Examen i nationalekonomi från Lunds universitet med inriktning mot miljöekonomi och samhällsekonomi.

Kontakta Martin Ström
Telefon: +46(0)70-6495500
E-mail: martin.strom@atrax.se