Anton Nilsson

atrax-anton-nilsson
Anton Nilsson
ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖKONSULT

Anton Nilsson arbetar som arbetsmiljö- och miljökonsult med fördjupning inom kvalitet, miljö, riskbedömningar och arbetsmiljö.

Anton är konsult inom arbetsmiljö- och miljö med fördjupning inom kvalitet, miljö, riskbedömningar och arbetsmiljö. År 2012 tog Anton examen i miljövetenskap på Linköpings universitet. Hans roll har ofta varit stöd till ledningsgrupper då han har arbetat med förändringsarbete som t ex förbättring av arbetssätt och rutiner. Uppföljning av krav och kravställning har varit vanligt förekommande i tidigare arbeten. Detta har även bidragit till hans utveckling som samordnare. Han har arbetat med flera entreprenörer i samma projekt och är van med kommunikation med tillsynsmyndigheter och underleverantörer. Som arbetsledare har han arbetat mycket ute på plats och med KMA-dokumentation. Upprättning av månadsrapporter och deltagande i månatliga möten för rapportering etc. har varit en kontinuerlig del av tidigare arbeten. Anton innehar även
BAS-P & U intyg.

Kontakta Anton Nilsson
Telefon: +46(0)79-102 76 06
E-mail: anton.nilsson@atrax.se