Erica Rodén

atrax-erica-roden
Erica Rodén
HÅLLBARHETSKONSULT

Erica arbetar som processledare och strateg inom hållbar utveckling. I hennes uppdrag ingår ofta att driva hållbarhetsprocesser, utforma strategier, handlingsplaner och uppföljningsprogram samt att utbilda och agera rådgivare inom olika hållbarhetsfrågor. 

Erica har arbetat strategiskt och operativt med kvalitet och hållbarhet inom näringsliv och i samhällsbyggnadsprojekt sedan 2006. Hennes erfarenheter omfattar bland annat uppbyggnad och införande av verksamhetssystem, processkartläggning, metodutveckling, intressentanalyser, internrevisioner och utredningar. De senaste åren har Erica främst arbetat med strategi, styrning och uppföljning av hållbarhetsfrågor inom stora infrastrukturprojekt. Hon har ett stort engagemang i att skapa en mer hållbar anläggningsbransch med fokus på hållbara materialval, resurseffektivitet och begränsad klimatpåverkan och är även utbildad Ceequal-assessor. Erica är en uppskattad föreläsare, workshopledare och inspiratör inom hållbarhetsområdet.

Erica har en civilingenjörsexamen från KTH, med inriktning mot kemi och miljö.

Kontakta Erica Rodén
Telefon: +46(0)73-781 83 35
E-mail: erica.roden@atrax.se