Richard Siemssen

atrax-richard-siemssen
Richard Siemssen
MILJÖKONSULT

Richard arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och är utbildad Geolog, med inriktning mot miljögeokemi. Han är certifierad Miljöprovtagare, Jord och Grundvatten och arbetar i dagsläget som miljökonsult inom förorenade områden.

Richard har jobbat med förorenade områden både i Finland och Sverige. I Finland har fokus legat på miljöprojekt relaterade till odlingsmarker och torvområden. Inom dessa projekt har han haft olika ansvarsuppgifter, allt från planering av fältarbete till framställning av rapporter. I Sverige har Richard god erfarenhet av konsultarbete inom förorenade områden. Projekten har bl a omfattat miljötekniska undersökningar inom järnväg/bangård, aktiva och nerlagda industriområden samt orörd mark. Richard har erfarenhet av allt från små till mera omfattande utredningar och behärskar alla roller inom ett projekt från uppdragsledare till handläggare och fältingenjör.

Kontakta Richard Siemssen
Telefon: +46(0)72-238 88 52
E-mail: richard.siemssen@atrax.se