Richard Siemssen

atrax-richard-siemssen
Richard Siemssen
MILJÖKONSULT

Richard arbetar som miljökonsult med inriktning mot förorenade områden och är utbildad geolog, med inriktning mot miljögeokemi.

Richard har bred erfarenhet som miljökonsult och av arbete med förorenade områden. Han har jobbat i stora som små exploateringsprojekt, bland annat Förbifart Stockholm, Mälarbanan, utbyggnaden av Roslags Näsby och i flertalet miljötekniska undersökningsprojekt. Richard har också stor kunskap av sanerings- och miljökontrollprojekt där han arbetat för både beställare och utförare.

Under Richards tid på universitet låg fokus mycket på sulfidjordar och deras miljöpåverkan, vilket har möjliggjort hans delaktighet i flertalet projekt kopplade till sulfidproblematiken i både berg och jord inom Stockholmsregionen. Han har under de senaste åren arbetat mycket med undersökning och klassificering av sulfidförande berg inom exploateringsprojekt.

Under sina år som miljökonsult har Richard arbetat i de flesta roller. Han trivs ute i verkligheten som fältingenjör och miljösamordnare och hjälper gärna kunderna med både det praktiska och teoretiska. Richard jobbar idag som uppdragsledare, handläggare och fältingenjör.

Kontakta Richard Siemssen
Telefon: +46(0)72-238 88 52
E-mail: richard.siemssen@atrax.se