Emma Larsson

atrax-emma-larsson
Emma Larsson
MILJÖKONSULT

Emma är miljökonsult med bred kompetens. Hon är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och SLU, med inriktning mot förorenad mark.

Emma har erfarenhet från både små och stora miljötekniska undersökningar i jord, grundvatten och ytvatten, i naturmark såväl som vid pågående entreprenader. Hon har även arbetat med miljökontroller och historiska inventeringar och behärskar rollen som fältingenjör såväl som handläggare.

Emma har även erfarenhet av uppföljning av miljö- och hållbarhetsfrågor, rapportering av dessa samt kontakter med tillsynsmyndigheter från sin tid som handläggare för miljöfarlig verksamhet på Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Uppdraget har inneburit noga uppföljning av kontrollprogram, vägledning och samordning av flertalet entreprenörer.

Kontakta Emma Larsson
Telefon: +46(0)79-103 41 81
E-mail: emma.larsson@atrax.se