Joakim Gröndal

Joakim Gröndal
Joakim Gröndal
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT

Joakim har erfarenhet som miljöhandläggare och arbetat inom ett flertal projekt med tillståndsansökningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar.

Just nu arbetar Joakim som EHS-samordnare för Stockholm Exergi. Tidigare uppdrag har varit som BAS-U och miljöhandläggare för flera projekt inom Spårväg City, på uppdrag av trafikförvaltningen. Med upprustning av Alkärrshallen och vid bygget av Agadepån för spårvagnar.

Joakim har även arbetat administrativt med ledningssystem inom miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001), hållbarhet (RED/2BSvs/ISCC) arbetsmiljö (OHSAS), fodersäkerhet (VFK) och införande av energiledningssystem (ISO 50 0001:2011) samt energikartläggning. Utveckling och uppföljning av verksamheten har Joakim utfört i rollen som utvecklingsteamledare för miljö och säkerhet inom LEAD konceptet (Kaizen) samt internrevisionsledare.

Kontakta Joakim Gröndal
Telefon: +46(0)708-976896
E-mail: joakim.grondal@atrax.se