Karin Jansson

atrax-karin-jansson
Karin Jansson
LANDSKAPSARKITEKT OCH PROJEKTLEDARE

Karin är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet av utredningar och planeringsfrågor i skärningspunkten mellan spårinfrastruktur och stadsplanering. Hon har haft ledande roller i arbetet med Ostlänken genom Norrköping och i tunnelbaneutbygganden i Stockholm.

Hon har deltagit i arbetet med flera resecentrum och stationer såsom i Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och i Stavanger och Egersund i Norge. Hon är van att arbeta med komplexa frågeställningar som kräver flera teknikområden och hög specialistkompetens. Till sitt sätt är Karin lösningsorienterad och har lätt för att se helheter vilket bidrar till hennes förmåga att prioritera, samordna och integrera olika arbetsflöden. Hon lägger stor vikt vid kommunikation och samarbeten och driver sina uppdrag med stort engagemang.

Karin har tidigare arbetat i kommun med stadsförnyelseprojekt, exploaterings- och planfrågor. Hon jobbade då i flesta av den kommunala planeringsprocessens olika skeden, från utredningar, idéstudier till planläggning och genomförande.

Kontakta Karin Jansson
Telefon: +46(0)761-347021
E-mail: karin.jansson@atrax.se