Kimia Ebrat

atrax-kimia-ebrat
Kimia Ebrat
HÅLLBARHETSKONSULT

Kimia arbetar med hållbarhetssamordning och utveckling inom bygg- och anläggningsbranschen. Som hållbarhetskonsult har Kimia fått möjligheten att arbeta i både stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

Kimia har arbetat med samordning, rådgivning och uppföljning av hållbarhetsfrågor samt krav under både projektering och produktion men har även erfarenhet av att arbeta med bredare strategiska frågor i tidiga skeden. Kimia har arbetat med att ta fram hållbarhetsprogram med kravställning för hållbarhetsarbetet men har även tagit fram hållbarhetsplaner samt arbetat med planering och uppföljning av kraven som entreprenör och beställarrepresentant. Kimia har dessutom arbetat med certifiering av byggnader och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare och BREEAM-SE assessor.

Kimia har också erfarenhet av arbete med sociala frågor.  Hon är diplomerad strateg inom social hållbarhet och har bland annat utfört sociala analyser, barnkonsekvensanalys samt planerat och utfört medborgardialog. Kimia har även arbetat med utvecklingsfrågor där hon jobbat med att utveckla tjänster, processer och arbetssätt för att förbättra och effektivisera det interna arbetet med social inkludering på NCC samt arbetat med att förtydliga vad social hållbarhet innebär för företaget.

Kimia har en kandidatexamen i kemi från University of Bristol i England och en masterexamen i miljövetenskap från Stockholms Universitet.

Kontakta Kimia Ebrat
Telefon: +46(0)765-21 67 53
E-mail: kimia.ebrat@atrax.se