Jan-Erik Andersson

atrax-jan-erik-andersson
Jan-Erik Andersson
SENIORKONSULT

Jan-Erik arbetar som seniorkonsult och har många års erfarenhet av kvalitetsstyrning, ledningssystem, internrevision och miljöledning inom industriproduktion. De senaste åren har han arbetat främst inom biodrivmedelsproduktion.

Kontakta Jan-Erik Andersson
Telefon: +46(0)70-575 61 10
E-mail: jan-erik.andersson@atrax.se