Emma Kalén

atrax-emma-kalen
Emma Kalén
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖKONSULT

Emma arbetar som miljö- och arbetsmiljökonsult och har en magisterexamen inom arbetsmiljö från KTH samt en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola.

I hennes uppdrag ingår bland annat att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, att delta i skyddsronder samt granska och ta fram arbetsmiljöplaner och andra relevanta handlingar med avseende på arbetsmiljö. Hon innehar BAS-P & U intyg.

Emma har även arbetat med tillsyn enligt miljöbalken och har bland annat erfarenhet av arbete med tillståndsansökningar. Hon har god erfarenhet av kontakt med myndigheter och verksamhetsutövare.

Kontakta Emma Kalén
Telefon: +46(0)79-101 99 19
E-mail: emma.kalen@atrax.se