Stockholm Exergi

EHS-samordnare Stockholm Exergi Tunnlar AB

Bild: Stockholm Exergi

Stockholm Exergi Tunnlar AB förvaltar och underhåller tunnlar och fastigheter åt Stockholm Exergi. Företaget samordnar, tillsammans med entreprenörer, andra verksamheter och projekt, frågor kopplade till miljö-, mark, säkerhet-, drift- och arbetsmiljö. Atrax har rollen som EHS-samordnare åt Stockholm Exergi Tunnlar AB:s hela verksamhet.

Verksamheten kontrolleras löpande inom miljö- och arbetsmiljöfrågor som sättningar, vattenkvalitet, luftkvalitet, radon och grundvatten inom omfattningen av uppdraget. Då förutsättningarna kan skilja sig markant mellan olika områden krävs en bred och lång erfarenhet av EHS-samordning för att kunna ge stöd till beställaren enligt gällande lagstiftning.

"Verksamheten bedrivs både i löpande förvaltning och i projektform, men även med angränsade projekt av tredje part där beställarens behov bevakas. Då verksamheten främst bedrivs i tunnlar finns flera fysiska begränsningar som inte alltid förekommer i annan verksamhet."

-  Joachim Gröndal, i uppdrag som EHS-samordnare hos Stockholm Exergi Tunnlar AB.

Atrax arbetar inom uppdraget med:

  • Samordning av kontrollprogram och årsrapporter
  • Provtagningsprogram vattenkvalitet
  • Riskbedömningar
  • Provtagningsprogram Radon
  • EHS stöd till projektledare och förvaltare.

 

Uppdragsgivare: Stockholm Exergi AB.

Kontakta Joakim Gröndal
Telefon: +46(0)708-976896
E-mail: joakim.grondal@atrax.se