Miljötekniska markundersökningar inför anläggande av dagvattendamm
Miljötekniska markundersökningar

Bild: Atrax

I Västra Garnudden, i Salems kommun, förbereds för ett mer främjande friluftsliv och renare vatten i Uttran. Atrax har, som underkonsult till Ekologigruppen, genomfört miljötekniska markundersökningar för Salems kommuns räkning.

Samhällsekonomisk bedömning av Hyndevadsdammens klimatanpassning
Klimatanpassning

Bild: Hjälmarens vattenförbund

Hyndevadsdammen i Eskilstuna kommun är en regleringsdamm för sjön Hjälmaren. Efter en ombyggnation av dammen utförde Atrax, tillsammans med Ecoloop, en samhällsekonomisk bedömning av nyttor och kostnader med särskild hänsyn till klimatanpassning.

Storskaligt laktest av sulfidhaltigt berg, Region Stockholm
Sulfid berg

Bild: Atrax

Det storskaliga laktestet av sulfidhaltigt berg förväntas, under arbetet med Nya tunnelbanan, att bidra med mer kunskap om tunnelbergs egenskaper och risker. Syftet är att öka möjligheterna för cirkulär återanvändning av berg på ett miljömässigt hållbart sätt.

Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby
Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby

Bild: Region Stockholm.

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Arbetsmiljöhandläggare Täby Kommun
atrax-Arbetsmiljoreferens-Taby-kommun-2

Bild: Täby Kommun.

Atrax stöttar Täby kommun med en arbetsmiljöhandläggare på avdelningen för Stora projekt. I kommunen pågår exploatering av många olika områden med flera parallella projekt som pågår samtidigt. Områden som utvecklas är bland annat resecentrum, infrastruktur och bostäder.

Hållbarhetshandläggare Arenastaden, för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Hållbarhet

Bild: Region Stockholm/&Rundquist

Atrax har rollen som handläggare hållbarhetsstyrning i Projekt Arenastaden, vilket omfattar utbyggnaden av den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden.
Miljöteknisk konsult i exploateringsområdet Barkarbystaden i Järfälla
Miljökonsult

Bild: Atrax.

Atrax har arbetat på uppdrag av Skanska inom exploateringsprojekt Barkarbystaden i Järfälla med miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, schakt- och klassningsplaner med mera.
Projekteringsledare plan för järnvägsplan, Mälarbanan
Mälarbanan

Projekt Mälarbanan innebär byggande av två nya spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Två spår blir till fyra och det leder till att det blir fler avgångar att välja på. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Detta leder till bättre kapacitet i järnvägsanläggningen.

Miljöteknisk konsult för utredning av sulfidförekomst
Miljöteknisk konsult Sulfidhaltigt berg

Bild: Atrax

Exploateringskontoret vid Stockholm stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 i stadsdelen Sätra. Som miljöteknisk konsult har Atrax utrett förekomsten av sulfid i berget, för att erhålla en uppfattning om materialets syrabildande förmåga.

Arbetsmiljöspecialist Förbifart Stockholm i Kungens kurva
atrax-Bildpng-Arbetsmiljouppdrag-forbifart-trafikverket-768x576

Bild: Atrax.

Atrax stöttar Trafikverket i projekt E4 Förbifart Stockholm med en arbetsmiljöspecialist i byggskedet i Kungens kurva och tunnel Söder.‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎
Funktionsledare Miljö, inventering och planering i projekt Förbifart Stockholm
Projektledning Miljö

Bild: Internt studiebesök i Akalla den 19 sept 2019.

Atrax har haft rollen som funktionsledare miljö i projektet, omfattande bland annat miljöstöd vid planering och uppföljning av riktade miljöinventeringar, arbete med övergripande miljöfrågor med mera.
Miljöteknisk konsult vid rivning och sanering av depå Loudden
atrax-Markmiljo-Loudden3

Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret.‏‏‎‏‏‎

Atrax representerade OKQ8 och Petrolia i samtliga miljötekniska frågor vid rivning och sanering av OKQ8 och Petrolias depå-verksamhet på Loudden, Norra Djurgårdsstaden.