Referensuppdrag

Miljöteknisk konsult vid rivning och sanering av depå Loudden
atrax-Markmiljo-Loudden3

Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret.‏‏‎‏‏‎

Atrax är utsedda att representera OKQ8 och Petrolia i samtliga miljötekniska frågor vid rivning och sanering av OKQ8 och Petrolias depå-verksamhet på Loudden, Norra Djurgårdsstaden.
Miljöteknisk konsult för utredning av sulfidförekomst
atrax-Framsida-2

Bild: Atrax.

Exploateringskontoret vid Stockholm stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 i stadsdelen Sätra. Planen syftar till att utveckla en socialt hållbar stadsdel i norra Skärholmen som möjliggör ca 800 bostäder, ett vårdboende, två förskolor och flertalet kontorslokaler.

Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby
Projektledning Miljö

Bild: Region Stockholm.

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Projekteringsledare plan för järnvägsplan mellan Duvbo och Spånga
atrax-Projektledning-Spanga-duvemala-225x300

Projekt Mälarbanan innebär byggande av två nya spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Två spår blir till fyra och det leder till att det blir fler avgångar att välja på. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Detta leder till bättre kapacitet i järnvägsanläggningen.

Arbetsmiljöhandläggare Täby Kommun exploatering stora projekt
atrax-Arbetsmiljoreferens-Taby-kommun-2

Bild: Täby Kommun.

Atrax stöttar Täby kommun med en arbetsmiljöhandläggare på avdelningen för Stora projekt. I kommunen pågår exploatering av många olika områden med flera parallella projekt som pågår samtidigt. Områden som utvecklas är bland annat resecentrum, infrastruktur och bostäder.

Arbetsmiljöspecialist Förbifart Stockholm i Kungens kurva
atrax-Bildpng-Arbetsmiljouppdrag-forbifart-trafikverket-768x576

Bild: Atrax.

Atrax stöttar Trafikverket i projekt E4 Förbifart Stockholm med en arbetsmiljöspecialist i byggskedet i Kungens kurva och tunnel Söder.‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎
Miljöteknisk konsult i exploateringsområdet Barkarbystaden i Järfälla
atrax-Miljoteknisk-exploateringbarkarbystaden-e

Bild: Atrax.

Atrax har arbetat på uppdrag av Skanska inom exploateringsprojekt Barkarbystaden i Järfälla med miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, schakt- och klassningsplaner med mera.
Hållbarhetshandläggare Arenastaden för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
atrax-Hallbarhet-Arenastaden-tunnelbana

Bild: Region Stockholm.

Atrax har rollen som handläggare hållbarhetsstyrning i Projekt Arenastaden, vilket omfattar utbyggnaden av den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden.
Funktionsledare Miljö, inventering och planering i projekt Förbifart Stockholm
Projektledning Miljö

Bild: Internt studiebesök i Akalla den 19 sept 2019.

Atrax har haft rollen som funktionsledare miljö i projektet, omfattande bland annat miljöstöd vid planering och uppföljning av riktade miljöinventeringar, arbete med övergripande miljöfrågor med mera.
Miljö- och hållbarhetsamordnare i exploateringsprojekt för Nacka stad
Hållbarhet i staden

Bild: Nacka kommun.

Atrax har sedan 2018 haft rollen som övergripande samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor för exploateringen av Nacka stad. ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎