atrax-Bildpng-Arbetsmiljouppdrag-forbifart-trafikverket-768x576

Arbetsmiljöspecialist Förbifart Stockholm i Kungens kurva

Foto: Atrax

Atrax stöttar Trafikverket i projekt E4 Förbifart Stockholm med en arbetsmiljöspecialist i byggskedet i Kungens kurva och tunnel Söder. Förbifart Stockholm innebär en 21 kilometer lång ny sträckning av E4:an från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Drygt 18 km byggs i tunnel nära stadsmiljö. Ovan jord innehåller sträckningen sex nya trafikplatser. Trafikstarten är planerad till 2030. I uppdraget stödjer en av våra arbetsmiljökonsulter beställaren att uppfylla byggherrens arbetsmiljöansvar i den dagliga produktionen och projekteringen i fyra olika entreprenader. Det innebär bland annat att representera beställaren vid skyddsronder, följa upp inträffade händelser, samverka med entreprenörerna i arbetsmiljöfrågor och säkerställa att lag- och kontraktskrav efterlevs.

 

Uppdragsgivare: Trafikverket

Kontaktperson:

Tommy Holmgren
Telefon: 073-511 93 92
E-mail: tommy.holmgren@atrax.se

Anton Nilsson
Telefon: 079-102 76 06
E-mail: anton.nilsson@atrax.se

Läs Antons krönika om arbetsmiljö i byggbranschen.