Vision

Vi skapar en hållbar samhällsutveckling

Vi skapar en hållbar
samhällsutveckling

Tjänster

Med kompetens, mod och nyfikenhet bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle. Resultaten åstadkommer vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Vårt arbetssätt omfattar att:
1. Aktivt söka uppdrag och delta i samarbeten som främjar en hållbar samhällsutveckling.
2. Driva hållbarhetsfrågor inom ramen för våra uppdrag.
3. Lyfta blicken och ge råd och rekommendationer som sträcker sig längre än det egna uppdraget.

Medarbetarskap

Trygga medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra är grunden för vår verksamhet, och för vår möjlighet att skapa en hållbar samhälls-utveckling.

Atrax uppmuntrar till en balans mellan fritid och arbete, till ett hälsosamt arbetsliv där det finns utrymme för individuell anpassning, till pauser och träning, till sociala aktiviteter och till att utveckla och utforska medarbetarnas intressen, förmågor och engagemang.

Samhällsansvar

För oss är det viktigt att generera samhällsnytta och ta ansvar för vår verksamhets påverkan på samhället.

Genom medvetna val och frivilliga aktiviteter integrerar vi miljöhänsyn och socialt ansvarstagande i hela vår verksamhet.

Vår vision förverkligas via de tre pelarna: Tjänster, Medarbetarskap och Samhällsansvar.

”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Brundtlandkommissionen)