Vision och affärsidé- Hållbar samhällsutveckling

Vår Vision

Vi skapar en hållbar samhällsutveckling.

Vår affärsidé

Vi utför konsultuppdrag inom områdena hållbarhet, förorenade områden, arbetsmiljö och projektledning. Vår kompetens hjälper kunder från offentlig och privat sektor att på ett hållbart sätt möta samhällets krav och förväntningar.